η θεοβρωμίνη αυξάνει την καλή HDL χοληστερίνη δίαιτα σοκολάτας για αύξηση της καλής χοληστερίνης

Η θεοβρωμίνη αυξάνει την καλή HDL χοληστερόλη, είναι το απότέλεσμα ερευνητών πάνω στης επιδράσεις του καρπού του κακαόδεντρου (theobroma cocoa) στην υγεία.

Αποδεικτικά στοιχεία από κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το κακάο μπορεί να αυξήσει τις συγκεντρώσεις υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (HDL) δηλαδή της καλής χοληστερόλης.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν αυτή η επίδραση μπορεί να αποδοθεί στα φλαβονοειδή ή στην θεοβρωμίνη, δύο από τα οποία είναι τα κύρια συστατικά του κακάο.

Η μελέτη με τίτλο “Επίδραση της θεοβρωμίνη από την κατανάλωση του κακάο στα επίπεδα HDL-χοληστερόλης του ορού”

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν θεαματικά.
Κατά την μελέτη η θεοβρωμίνη αυξήθηκε στους εξεταζόμενους ανεξάρτητα της συγκέντρωσης της HDL χοληστερόλης στο αίμα τους κατά 0,16 mmol/L.

Και τα συμπεράματα είναι ότι η θεοβρωμίνη αυξάνει την καλή HDL χοληστερόλη και μπορεί να είναι το κύριο συστατικό υπεύθυνο για την αύξηση της.

Πηγή link:Effect of cocoa and theobromine consumption on serum HDL-cholesterol concentrations: a randomized controlled trial
American Journal of Clinical Nutrition