κατηγορίες παχυσαρκίας η παχυσαρκία είναι ασθένεια

κατηγορίες παχυσαρκίας
Dr.Iakovos Theodosiou MD.DipU
RELATED KNOWLWDGE
[weaver_extra_menu menu=’PAXISARKIA’ style=’menu-vertical’]
Σήμερα η παχυσαρκία κατατάσσεται σε διάφορα στάδια ή κατηγορίες παχυσαρκίας, που εκφράζουν τόσο την διαφορετική βαρύτητα όσο και την διαφορετικότητα στον θεραπευτικό τρόπο διαχείρισης.

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας (WOH) κατατάσσει την παχυσαρκία μέσω του δείκτη BMI ή Δείκτη Μάζας Σώματος.

BMI
Ως ΒΜΙ ορίζεται το αριθμητικό κλάσμα του δίδεται από το πηλίκο του βάρους μας σε μέτρα, διά του ύψους μας στο τετράγωνο. Ενώ στην βασική του έννοια εκφράζει το βάρος ανά τετραγωνικά μέτρα.
Σύμφωνα με τον δείκτη ΒΜΙ έχουμε τέσσερις κατηγορίες.

ΒΜΙ=18-25 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΜΙ=25-30 ΥΠΕΡΒΑΡΟ
ΒΜΙ=30-40 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΒΜΙ=40+ ΝΟΣΟΓΟΝΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Η σημασία της κατηγοριοποίησης της παχυσαρκίας δίδεται κυρίως στην επιβάρυνση της υγείας μας που παρουσιάζουν τα διαφορετικά στάδια αλλά και στην συννοσηρότητα που παρουσιάζει η παχυσαρκία.

BMI FIGURE GRE_ENG

κατηγορίες παχυσαρκίας

κατηγορίες παχυσαρκίας.