κετογονική δίαιτα & δράσεις πως δρά η κετογονική δίαιτα

κετογονική δίαιτα & δράσειςDr.Iakovos Theodosiou MD.DipU
RELATED KNOWLWDGE
[weaver_extra_menu menu=’KNOWLEDGE KETOGENIC DIET’ style=’menu-vertical’]
Το θέμα κετογονική δίαιτα & δράσεις είναι τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο των ερευνητών, ιδιαίτερα μετά την παρουσίαση του tube diet και την θετική δράση στον καρκίνο. Μερικές δράσεις από αυτές είναι δεκάδες χρόνια τεκμηριωμένες ενώ άλλες χρειάζονται περισσότερες μελέτες για τελική αποδοχή.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

κατάσταση υγείας μηχανισμός
Διαβήτης – μείωση επιπέδων ινσουλίνης στο αίμα
– αύξηση της μιτοχονδριογένεσης
– μείωση ηπατικής αντίστασης της ινσουλίνης
Μείωση Βάρους-Λίπους – μείωση όρεξης
– μείωση λιπογένεσης
– αύξηση λιπόλυσης
– αύξηση μεταβολικού κόστους νεογλυκογένεσης
– αύξηση θερμογένεσης
Καρδιαγγειακοί Παράγοντες Κινδύνου – αύξηση επιπέδων LDL σωματιδίων
– μείωση της δραστηριότητας της HMGCoA
– μείωση αντίστασης της ινσουλίνης
Επιληψία – επιρεάζει την δραστηριότητα των νευροδιαβιβαστών
– άμεση αντιεπιληπτική δράση κετονικών σωματίων
– μείωση ευερεθιστότητας νευρικών σωμάτων
– mTOR μεταβολική οδό

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ (χρήζουν περισσότερης μελέτης)

κατάσταση υγείας μηχανισμός
Ακμή – μείωση δράσης IGF-1 στο δέρμα
Νευρολογικές Ασθένειες – αύξηση επιπέδων LDL σωματιδίων
– μείωση της δραστηριότητας της HMGCoA
– μείωση αντίστασης της ινσουλίνης
Πολυκυστικές Ωοθήκες – μείωση δράσης IGF-1
– μείωση αντίστασης της ινσουλίνης
Καρκίνος – μείωση ινσουλίνης του αίματος
– μείωση επιπέδων γλυκόζης στο αίμα

κετογονική δίαιτα & δράσεις

κετογονική δίαιτα & δράσεις. κετογονική δίαιτα & δράσεις. κετογονική δίαιτα & δράσεις. κετογονική δίαιτα & δράσεις.