τι είναι και πως υπολογίζεται ο δείκτης μάζας σώματος ή BMI παγκόσμιος δείκτης παχυσαρκίας

Ο δείκτης μάζας σώματος ή BMI ή body mass index είναι ένας αριθμός που υπολογίζει την σχέση του βάρους και του ύψους ενός ανθρώπου και δίδεται σε κιλά ανα τετραγωνικό μέτρο.
Ο ΔΜΣ παρέχει ένα αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης του βάρους και χρησιμοποιείται για την κατάταξη των παχυσάρκων σε κατηγορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας.

BMI_ENG

Ο δείκτης μάζας σώματος ή BMI υπολογίζεται με τον τύπο: (ΒΑΡΟΣ) / (ΥΨΟΣ)2 
π.χ. Βάρος 68 κιλά, ύψος 1,65 μέτρα
τότε ο ΔΜΣ=24,98

Η χρήση του δείκτης μάζας σώματος ή BMI χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει κατά πόσον το βάρος του σώματος αποκλίνει από αυτό που θεωρείται φυσιολογικό.

Όταν ο δείκτης μάζας σώματος ή BMI είναι μικρότερο από 18,5 θεωρείτε λιποβαρής, όταν έχουμε BMI άνω των 25 θεωρείται υπέρβαρος, όταν έχουμε πάνω από 30 θεωρείται παχύσαρκος και όταν έχουμε άνω των 40 κατατάσεται στην κατήγορία της νοσογόνου παχυσαρκίας.